Koliko ste ovisni o kockanju?

Poremećaj ovisnosti o kockanju zahvata između 0,4% i 4,0% opće populacije tokom njihovog životnog vijeka. Na osnovu sljedećih parametara moguće je uspostaviti precizniju dijagnozu prisutnosti ovog poremećaja kod ljudi. Stručnjaci u ovoj oblasti dijagnozu uspostavljaju kada pacijenti ispune četiri ili više od sljedećih kriterija u 12-mjesečnom razdoblju:

Imam potrebu za kockanjem sa sve većim iznosima novca kako bih postigao željeno uzbuđenje.

Nemiran sam ili razdražljiv kada pokušavam smanjiti ili prestati s kockanjem.

Imam opetovana neuspješna nastojanja zbog kontrole, smanjenja ili prestanka kockanja.

Često sam zaokupljen kockanjem (na primjer neprestano razmišljanje o proživljenim doživljajima kockanja u prošlosti, igra na hendikep ili planiranje sljedećih poduhvata, razmišlja o načinu kako priskrbiti novac za kockanje).

Često kockam kada se osjećam loše (npr. bespomoćan, kriv, anksiozan, depresivan).

Nakon što na kocki izgubim novac, često se idući dan vraćam da ga nadoknadim (“lovim” vlastite dugove).

Lažem kako bih prikrio veličinu upletenosti u kocku!

Ugrozio sam ili izgubio važnu vezu, posao, obrazovne ili poslovne prilike zbog kockanja.

Oslanjam se na druge kako bih nabavio novac kojim bi olakšao očajnu financijsku situaciju uzrokovanu kockanjem.

Kampanja protiv pošasti kocke

Rijaset IZ u BiH

Zelenih beretki 17

71 000 Sarajevo

tel: +387 33 533 172

O kampanji

    Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini pokrenula je javnu informativnu kampanju o borbi protiv poroka kockanja te je u tom kontekstu 2019. godina proglašena godinom borbe protiv pošasti kocke.

  • Opširnije...

Log in