Klonite se šejtanovog djela

Piše: Muslija Čeliković “O vjernici, vino, kocka, kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo. Zato se toga klonite da biste postigli što želite. Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja namaza odvrati. Pa hoćete li se…

Opširnije

Šerijatskopravni tretman nagradnih igara i igara na sreću

Ahmed Purdić Igra kao razonoda u vrijeme odmora nije zabranjena po islamu, naprotiv islam podstiče na neke od njih u kojima čovjek jača svoju psiho-fizičku kondiciju ili usavršava korisne vještine kao što su plivanje, hrvanje, streljaštvo i sl. Ostale igre su u osnovi dozvoljene, ukoliko ne postoji Tekst (jasan šerijatski dokaz) koji ih zabranjuje ili…

Opširnije

O hazardnim igrama

Mehmed Handžić Jedan ružan običaj koji se je među nas uvukao jesu hazardne igre uz ramazanske mubarek večeri. Mjesto da se taj časni mjesec provede obdan u postu a obnoć u korisnim predavanjima, nauci i ibadetu, to se kod mnogog našeg svijeta te noći provode u kockanju i raznim hazardnim igrama koje nose razna imena.…

Opširnije

Kur`an i čuvanje zdravlja

Piše: Fadil Bukvić Čovjek je najveličanstvenije Allahovo stvorenje na Zemlji. Za njega je stvoreno sve što se nalaza na njoj i njemu je potčinjeno sve u Allahovoj prirodi. Čovjekov privilegovan položaj na zemlji i povjerenje koje mu je ukazano čini ga odgovornim pred njegovim Stvoriteljem i pred historijom. Jedino je čovjek, među živim bićima na…

Opširnije

Fenomen kockanja od lične iluzije do masovne pojave

Piše: Nezir Halilović Pojam kocke ili kockanje je zajednički naziv za sve igre, igre na sreću i klađenja koja uključuju određene uloge. Nekada su ti ulozi bili u naturi, a danas su dominantno u novcu. Generalno, kockanje je bio-psiho-socijalno-duhovni poremećaj i jedina razlika između svih vrsta kocke je u stepenu poremećaja. Suština ukupnog procesa kockanja…

Opširnije

Igre na sreću i klađenje u islamskom pravu

Piše: Senad Ćeman Sažetak: Ovaj rad govori o poziciji kocke i igara na sreću u islamskom pravu. Kocka je po slovu i duhu islamskog prava nelegalan način zarade. U sva četiri osnovna izvora Šerijata njena zabrana je više nego očita. Pojašnjena je jezička i terminološka upotreba kur’anskog termina maysir. Ukazano je na najčešće forme kockanja…

Opširnije

Kockanje i klađenje – ekonomska analiza

Piše: Jasmin Halebić 1.   Uvod Na pitanje o tome zašto ljudi kockaju postoji više potencijalnih odgovora. Iz perspektive pojedinca, koji  blagonaklono  gleda na ovu pojavu,  jedan od odgovora je i zato što pogrešno vjeruje da će mu kockanje donijeti (materijalnu, finansijsku) korist. Kockanje i klađenje se, jednim dijelom, događa iz zabave i rekreacije, poput ostalih…

Opširnije

Između igre i ovisnosti: Problematično i patološko kockanje

Pišu: Mevludin Hasanović i Izet Pajević Uvod Poremećaj kockanja ili ovisnost o kockanju prepoznata je kao savremena nesupstancijalna ovisnost (ponašajna/bihevioralna ovisnost), sa svojim sličnostima i specifičnostima u odnosu na ovisnosti o različitim psihoaktivnim supstancama. Kockanje također predstavlja rizično ponašanje koje posljednjih godina sve više zaokuplja pažnju stručnjaka koji se bave psihosocijalnim radom, u cijelom svijetu…

Opširnije

Pravni aspekti kockanja i hazarderskih igara i uloga Islamske zajednice Bosne i Hercegovine

Pišu: Doc.dr.sc. Sedad Dedić i Mensur Karadža, dipl. pravnik Važno je razumjeti zašto je za Islamsku zajednicu važna i potrebna obrada i razumijevanje teme kockanja sa pravnog aspekta? Naime pored fizičke sile pravne mjere imaju najsnažniji uticaj i mogućnost promjene bilo kojeg ambijenta ili procesa pa tako i pitanja kockanja i hazarderskih igara. Islamska zajednica…

Opširnije

Kampanja protiv pošasti kocke

Rijaset IZ u BiH

Zelenih beretki 17

71 000 Sarajevo

tel: +387 33 533 172

O kampanji

    Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini pokrenula je javnu informativnu kampanju o borbi protiv poroka kockanja te je u tom kontekstu 2019. godina proglašena godinom borbe protiv pošasti kocke.

  • Opširnije...

Log in