Goražde: Seminar „Utjecaj industrije kockanja na vjerski, zdravstveni i ekonomski život pojedinaca i zajednice“

U četvrtak, 21. marta 2019. godine, u prostorijama Islamskog kulturno-obrazovnog centra u Goraždu, je održan jednodnevni seminar pod nazivom „Utjecaj industrije kockanja na vjerski, zdravstveni i ekonomski život pojedinaca i zajednice“. Organizator seminara bio je Operativni tim Rijaseta Islamske zajednice u BIH u saradnji sa Muftijstvom goraždanskim. Podsjećanja radi, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je 2019. godinu proglasio godinom borbe protiv poroka kockanja.

Seminaru su prisustvovali predstavnici muftijstva, glavni imami, imami i vjeroučitelji kao i jedan dio pedagoga i socijalnih radnika iz osnovnih i srednjih škola našeg kantona te  predstavnici MUP-a BPK Goražde.

Pozdravnu riječ i izraze dobrodošlice uputio je muftija goraždanski Remzija ef. Pitić. Muftija je podsjetio da je cilj poslaničke misije bio da odgoji ljude i učini ih slobodim od ovisnosti i pokornosti bilo kome drugom osim Bogu Svevišnjem.

Voditelj Operativnog tima, Ismail ef. Smajlović, je  predstavio program ove kampanje, ciljeve, ciljne grupe i aktivnosti koje nam predstoje.

 Izlagači na seminaru su bili:

– Dr. Senad Ćeman na temu „Šerijatsko-pravni status kockanja i igara na sreću“;

– Dr. Muharem Adilović na temu „Pregled rizičnih faktora za razvoj ovisnosti od kockanja u maloljetničkom, adolescentnom i zrelom dobu“;

– Dr. Sedad Dedić na temu „Pregled važeće zakonske regulative igara na sreću i kockanje u Bosni i Hercegovini i povijesti igara na sreću“;

– Dr. Meliha Bijedić na temu „Između igre i ovisnosti: problematično i patološko kockanje“;

– Amir Sakić na temu „Mediji i igre na sreću: narativ i kontranarativ“. Sakić se, u odsutnosti dr. Jasmina Halebića ukratko osvrnuo i na njegovu temu „Reprekusije industrije igara na sreću na ekonomiju Bosne i Hercegovine“;

Seminar je ocijenjen sadržajnim i veoma korisnim uz zaključke da  mi kao Zajednica možemo uticati da se stanje na ovom polju popravi i da imamo obavezu aktivno se suprotstaviti ovom zlu.

Seminar u Goraždu je bio posljednji u nizu seminara koji je Operativni tim realizirao po muftijstvima.

Kampanja protiv pošasti kocke

Rijaset IZ u BiH

Zelenih beretki 17

71 000 Sarajevo

tel: +387 33 533 172

O kampanji

    Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini pokrenula je javnu informativnu kampanju o borbi protiv poroka kockanja te je u tom kontekstu 2019. godina proglašena godinom borbe protiv pošasti kocke.

  • Opširnije...

Log in