Kampanja borbe protiv poroka kockanja

Imajući u vidu stav islama prema kockanju i negativne posljedice ove savremene pošasti Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je, na inicijativu reisu-l-uleme pokrenula kampanju zasnovanu na islamskom postulatu: Kocka je veliki grijeh i društveno zlo! S tim u vezi, Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je u junu 2018. godine uputila prijedlog Rijasetu da se pokrene kampanja protiv poroka kockanja.

Na sjednici održanoj 28. juna 2018. godine Rijaset je zaključkom br. 05-03-2-3116-2/18 prihvatio prijedlog i imenovao Operativni tim sa zadatkom da sačini Plan i program aktivnosti kampanje protiv poroka kockanja. Operativni tim kojeg su sačinjavali predstavnici Uprave za vjerske poslove, Uprave za obrazovanje i nauku, Media centra i Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka sačinili su pomenuti Plan i program aktivnosti sa detaljnim sadržajima i dinamikom kampanje protiv poroka kockanja koji je Rijaset usvojio Zaključkom br. 05-03-2-4784-2/18 od 20. septembra 2018. godine. Istim Zaključkom 2019. godina proglašena je Godinom borbe protiv pošasti kocke.

Cilj Kampanje protiv poroka kockanja jeste osigurati da do svih muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori dopre informacija o tome da je islam kockanje označio odvratnim porokom, društvenim zlom i velikim grijehom. Također, kroz kampanju će se nastojati upoznati šira javnost na razarajuće posljedice ovisnosti o kockanju koja prouzrokuje ekonomsko siromašenje pojedinaca i porodice te eroziju moralnih i društvenih vrijednosti kroz narušavanje međuljudskih odnosa.  

Kampanja protiv pošasti kocke

Rijaset IZ u BiH

Zelenih beretki 17

71 000 Sarajevo

tel: +387 33 533 172

O kampanji

    Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini pokrenula je javnu informativnu kampanju o borbi protiv poroka kockanja te je u tom kontekstu 2019. godina proglašena godinom borbe protiv pošasti kocke.

  • Opširnije...

Log in