Klonite se šejtanovog djela

Piše: Muslija Čeliković

“O vjernici, vino, kocka, kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo. Zato se toga klonite da biste postigli što želite. Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja namaza odvrati. Pa hoćete li se okaniti?” (El-Maide, 90-91.)

Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na najčasnijeg, najodabranijeg, najpotpunijeg, najmoralnijeg i najboljeg Allahova roba, Muhammeda, a.s., na njegovu porodicu, na ashabe i na sve one koji ih slijede u dobru do kijametskog dana. Islam podstiče muslimane da se bave korisnim poslovima i vrijedno rade kako bi stekli halal zaradu i bili ekonomski neovisni. Također, uči nas da nema koristi od zarade koja nije halal, ma kako nam se, na prvi pogled, činilo. Ovo vrijeme je, između ostalog, vrijeme ekonomske neizvjesnosti i, za mnoge, vrijeme ekonomske krize. Pojava mnogih kriza uglavnom za sobom nosi i krizu morala. Danas mnogi ne biraju sredstva i načine kako bi došli do zarade i ispunili svoje materijalne ambicije i ciljeve. Jedni kažu da su nerazumni oni koji igraju igre na sreću, drugi pak tvrde da su još nerazumniji oni koji ih ne igraju jer jedino tako sigurno neće ništa dobiti. Bez obzira kakav stav imali prema igrama na sreću, one su, nažalost, sastavni dio života mnogih ljudi.

Po svojoj definiciji igre na sreću se odnose na igrače, učesnike u igri, takmičare ili ulagače koji izdvajaju određenu sumu novca, pod uvjetom da onaj koji pobijedi uzima ulog izgubljenoga. Tako svaki učesnik u kocki ili gubi svoj ulog u korist pobjednika ili dobija ono što je uložio njegov protiv¬nik. Gornji kur'anski ajet sasvim jasno nam govori da je kockanje, kao i alkohol, šejtansko djelo, koje sa sobom ne nosi nikakva dobra. Mnogi se danas u želji za lahkom zaradom odaju kockanju, klađenju i drugim oblicima igara na sreću, rizikujući tako da izgube svoje imetke, a ako ponekad i do¬biju u konačnici je ono što su izgubili veće od onog što su dobili. Ako spomenemo da klađenjem i kockanjem čine očiti haram za koji slijedi stroga kazna, onda su gubici neprocjenjivi. Kod nas je posebno rašireno: bingo, loto, sportska prognoza, razne vrste grebalica, igre na slot aparatima itd. Većina onih koji su uključeni u ove igre nisu spremni priznati da su one kocka poput drugih kockarskih igara. Valjda razlog leži u tome što se u ovim igrama novac uglavnom ne gubi na veliko, nego pomalo i postepeno. Čudno je vidjeti čovjeka ili ženu kako, nerijetko, spominje Boga prije nego li zagrebe listić, ili se zahvaljuje Bogu nakon što dobije određeni iznos. Ljudi, izgleda, ne shvataju da to ima više veze sa šejtanskim djelom, a ne s Bogom. Ne shvataju ljudi da se Bogu ne treba zahvaljivati zbog urađenog harama, nego da od Boga treba tražiti da nas udalji od tog harama. Neki su ipak svjesni da je igra¬nje na sreću haram pa taj haram nastoje djelimično oprati ili ublažiti isticanjem kako će čitav ili određeni iznos dobitka podijeliti u humanitarne svrhe ili za izgradnju različitih hajrata. Ne može se učestvovati u haramu da bi se podržao neki plemeniti cilj.

Štetne posljedice kockanja i igara na sreću

Mnogobrojne su štetne posljedice kockanja i igara na sreću, ukazat ćemo na neke od njih: Kockanje uzrokuje neprijateljstvo i mržnju među ljudima, jer su učesnici – igrači u kockanju najčešće prijatelji i poznanici, pa kada god neki od njih pobijedi i uzme novac od drugoga, neminovno je da se pojavi mržnja, zavist i neprijateljstvo. Zatim, gubitnici pokušavaju da mu spletkama i na razne druge načine naude, jer im je on uzrokovao štetu i donio gubitak, baš kako nas Uzvišeni i obavještava: “Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju.” Pored toga, kockanje odvodi od vjere i čini da čovjek zaboravi na Boga: “…i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati.”

Kockanje odnosi novac, uništava imovinu i baca kockara u gubitak i nesreću

Konstantno učešće u kockanju i igrama na sreću ima za posljedicu ovisnost o kocki. Ako se desi da čovjek zaradi na ovaj zabranjeni način, poželi da dodatno uveća svoju imovinu. U slučaju da izgubi, kockar poželi da povrati ono što je izgubio te se desi da ostane bez ičega. U oba slučaja, kockanje sprječava ljude da se bave korisnim poslovima i da pošteno zarađuju, što u konačnici narušava stabilnost cijele zajednice. Također, svjedoci smo i mnogih sujevjerja koja vladaju među igračima. Tako neki kupuju samo na jednom mjestu, ili čak odlaze u gradove u kojima je neko prethodno dobio glavnu premiju.

Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: “Ne jedite imovinu jedan drugoga na nepošten način.” (El-Bekare, 188.) Iako neko direktno ne jede i pije ono što je islamom zabranjeno ali ako to kupi od nedozvoljene zarade, kao što je to zarada od igara na sreću, biva haramom.

Neki istraživači su ustvrdili da kocka, klađenje i sve igre na sreću kod čovjeka uzrokuje uzbuđenje, pa razočarenje, te na kraju mržnju i neprijateljstvo. I to mu postaje smisao života sa kojim pokušava da pobjegne od stvarnosti i problema. Želja za kockom uništava čovjekov život, razara u čovjeku sve ljudske vrline i vrijednosti, uništava razum, ponos i dostojanstvo, spreman je prevariti, slagati, ukrasti, samo da bi došao do svog cilja. Rekao je mudri Lukman savjetujući sina: “O moj sine! Potpomozi se halal privređivanjem. Jer, niko nije osiromašio a da ga nisu zadesile tri stvari:

•             mehkoća u njegovoj vjeri,

•             slabost u njegovom razumu i

•             gubljenje njegove muškosti i, gore od toga, omalovažavanje ljudi.”

Kada sve navedeno uzmemo u obzir, onda pametnom ne treba više nikakvo objašnjenje zašto Islam zabranjuje kocku, igre na sreću i zašto ih je Uzvišeni Allah nazvao šejtanovim djelom, koga se treba kloniti, radi svoje sreće, te sreće svoje porodice i zajednice. Poslanik, a.s., je osudio čak i za samu pomisao na kocku, rekavši: “Ko samo kaže svome drugu: ‘Hajde da se kockamo’, neka podijeli sadaku.” Kao vjernici, moramo nastojati svoju zaradu na halal način sticati, Allaha Uzvišenoga se bojati i od Njega svoju opskrbu tražiti. U Kur'anu stoji: “A onaj ko se bude Allaha bojao On će mu izlaz naći i opskrbiti ga odakle se on i ne nada.” (Et-Talak, 2-3.)

Molim Allaha dž.š. da nam um prosvijetli, da se grijeha prođemo, da na halal-način imetak stičemo, da svoju djecu halal-zaradom hranimo, da nam grijehe oprosti i u džennet nas uvede.

Kampanja protiv pošasti kocke

Rijaset IZ u BiH

Zelenih beretki 17

71 000 Sarajevo

tel: +387 33 533 172

O kampanji

    Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini pokrenula je javnu informativnu kampanju o borbi protiv poroka kockanja te je u tom kontekstu 2019. godina proglašena godinom borbe protiv pošasti kocke.

  • Opširnije...

Log in