Kocka

Piše: Mensur Valjevac

“Pitaju te za opojna pića i hazardnu igru. Reci: ‘U njima je veliki grijeh, a i neke koristi ljudima, ali im je grijeh mnogo veći od njihove koristi.’” (El-Bekare, 219.)

(Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, a.s.)

Kockanje je po islamu svaka igra u novac, uz opkladu i neku vrijednost, gdje svaki učesnik mora dobiti ili izgubiti. Svaka ta igra od običnih narodnih prstena, preko karata i table do današnjih: lutrije, sportske prognoze, lota i sl. je haram po islamu.

Prijateljska igra iz zabave ili odmora bez ikakva ulaganja novca, ako ne prede u strast ili ako ne odvede u besposlicu nije zabranjeno. Međutim, to ne smije preći u besposličenje jer je Muhammed, a.s., rekao: “Najveća nesreća je propuštati vrijeme uzalud.”

Kockanje, gdje svi partneri ulažu novac u neku igru sa nastojanjem da pobijede pa makar i prevarom, tj. da oštete suparnike je prezrena u islamu i spada u najveće grijehe, što vidimo i iz Kur'ana: “Pitaju te za opojna pića i hazardnu igru.

Reci: ‘U njima je veliki grijeh, a i neke koristi ljudima, ali im je grijeh mnogo veći od njihove koristi’.” (El-Bekare, 219.)

U ovom ajetu Allah, dž.š., nas poziva da i sami upotrijebimo svoj razum, koji bi nam donio zaključak da se okanimo i pića i mejsira, jer njihova šteta mnogo veća od njihove محط- sti, koja nije prava, nego varljiva.

Mi znamo da je islamsko pravilo da svaki musliman اسل stiče poštenim amelom, a znamo i to da je tuđi hak po islamu zaštićen i nepovrediv, i niko nema pravo oduzimanja tuđeg haka, osim ako to nije dato nama kao hedija ili izvršena oporuka. Međutim, sticanje imetka kockanjem, ne slaže se sa Kur'anom, a.š., koji veli: “Ne jedite imetke jedni drugih na nezakonit način!” (El-Bekare, 188)

Kockari kao i alkoholičari posjeduju mnoge loše osobine kao što su: kockar svoj vlastiti mal uništava i razbacuje, što je po Islamu takođe zabranjeno; kocka ga i psihički preokupira, oduzima svu njegovu pažnju i dolazi u stanje slično opijenosti kod alkoholičara, a nakon igre u kojoj izgubi zapada u pretjerana i štetna uzbuđenja, osjeća prema suigračima mržnju i neprijateljstvo, zahvata ga razočarenje u kome je u stanju izvršiti i samoubistvo što je takođe veliki grijeh, jer Allah dželle-šanuhu veli: “Ne bacajte se svojim rukama u propast.” (El-Bekare, 195.)

Strast za kockanjem u čovjeku razara ljudske vrline i vrijednosti, ubija u njemu razum, ljudsko dostojanstvo i čast, tako da postaje prevarant, lažljivac, kradljivac, pa i ubica samo da bi došao do sredstava za kockanje. Ali, najgore u tome jeste, što on sam to ne smatra zločinom, što znači da mu je u potpunosti uništena ljudska svijest i sposobnost normalnog rasuđivanja. U Kur'anu stoji: “Ko ubije jednog čovjeka na bigajri hakk, kao da je ubio sve ljude…” (El-Maide, 32.)

Ovakva vrsta nedozvoljenog rada i zarade može se naći svuda po našim mjestima i kod ljudi različitih profesija.

Što se tiče muslimana, to su većinom oni koji o islamu ne znaju ništa, ali mnogi od njih su spremni kazati da su muslimani, što je sramota i nesreća kako za njih same, tako i za islamsku zajednicu, pa i općedruštvenu. Kada sve ovo dobro razmotrimo postaje nam jasno zašto Islam zabranjuje kockanje, pa makar to bilo i u najmanjoj mjeri. Postaje nam jasna veličina i uzvišenost kur'anskih riječi u kojima se kaže da je kocka prljav šejtanski posao, kojeg se musliman u potpunosti treba da klone, radi svoje sreće i svog ljudskog dostojanstva koje mu je dao Allah, dž.š.: “Stvorili smo čovjeka u najljepšem obliku” (Et-Tin, 4.), a ne da ide u najniže nizine kako kaže Allah: “Zatim smo ga spustili na najniže nizine.” (Et-Tin, 5.) A na ovaj stepen se dolazi upravo bavljenjem šejtanskim poslovima. To je rečeno u devedesetom i devedeset i prvom ajetu sure El-Maide: “O vjernici, zaista su vino, kockanje, kipovi, strelice nečista djela šejtanova. Klonite se toga da biste se spasili! Zaista šejtan želi da među vas ubaci neprijateljstvo i mržnju u opojnom piću i kockanju i da vas odvrati od sjećanja na Boga i namaza. Pa hoćete li se vi sustegnuti?” Ove kur'anske riječi u kratkim crtama savršeno ukazuju na suštinu i strašnu sliku dva velika zla; alkohola i kocke. One ukazuju na sve pogubnosti i strahote toga zla i svaki musliman treba da ih stavi duboko u svoje srce i svijest, kao osnov i uputstvo za svoje vladanje.

Ni u kojoj prilici ne treba se baviti i zabavljati kockanjem, klađenjem ili bilo kakvom igrom u novac, ako želimo da ostanemo i živimo kao muslimani. Veličina ovog opakog grijeha vidi se iz kur'anskih ajeta, a i iz hadisa Muhammeda, a.s.: “Ko pozove druga na kockanje, nek se pokaje i podijeli sadaku!”

Ovaj hadis mogli bismo razjasniti drugim hadisom koji glasi: “Sve što vodi haramu je haram.” Dakle, i sama pomisao ili šala predstavljaju put tome haramu i zato je potrebno podijeliti sadaku, a uostalom bolje je taj iznos od kockanja udijeliti u hajir stvari, jer ćemo na Sudnjem danu, osim što ćemo biti pitani za svaki dinar kako smo ga stekli, biti pitani i u što smo ga potrošili. Navodimo slijedeći hadis Muhammeda, a.s.: “Neće ni jedan čovjek doći na Sudnji dan, a da ne bude pitan za petoro:

1. život u što gaje proveo;

2. mladost kako ju je iskoristio,

3. imetak gdje gaje stekao,

4. imetak u šta gaje potrošio i

5. znanje kako gaje upotrijebio.”

Kao i za sve društvene pojave i navike, tako se i za kocku interesuje nauka tkz., psihologija kocke. Ta izučavanja otkrivaju mnoge strahote i užas tog zla. Psihijatri su bilježili i izjave nekih kockara. Izjava jednog od njih glasi: “Za mene je vrijednost života jedino u onom neobičnom golicanju i uzbuđivanju za vrijeme igre”, dok drugi kaže: “Kada se kockam, gubim svaki osjećaj za okolinu, bez obzira ko se tu nalazio, za mene tada ništa ne postoji.”

Kako vidimo ovo je sasvim u suprotnosti sa islamskim učenjem i sa samim temeljom islama kelimei-šehadetom, jer umjesto da se toliko preda zikru ili razmišljanju, njegov razum je preokupirala šejtanska igra. Sve prije navedeno jednako važi i za današnju kocku tj., za lutriju, sportsku prognozu, loto i sl., mada se neki izdvajaju kao npr., da je on za lutriju uložio pare i da tim stiče pravo da uzme sebi sav prihod, ako mu lutrija izigra.

Neki se pak opravdavaju na taj način, što daju u ‘dobrotvorne svrhe’ prihod od toga, ali sve to skupa nema mjesta ni opravdanja u islamu. Po islamskom shvatanju ljudi treba da u sebi gaje i razvijaju osjećanje; volju, interes za svjesno i namjerno davanje priloga u dobrotvorne svrhe, jer samo tako oni ostvaruju human čin, a ne da im se novac izvlači iz džepova, pomoću kocke, dakle putem obmane i zavaranja, pa makar to bilo i pod izgovorom za ‘dobrotvorne svrhe’.

Na taj način čine dobro samo hvalisavci i muna£ci kojima je cilj pokazati se pred ljudima. Strast kockanja proističe iz ljubavi prema dunjaluku, koji je varljiv kao i ona korist od alkohola ili kocke. Muhammed, a.s., je o tom kazao divan hadis: “Ljubav prema dunjaluku je glava svih zala (grijeha).” Gospodaru naš, sami smo sebi krivi i ako nam Ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo propasti.”

Zemzem, br. 5-6, 1984, str. 39-40.

Kampanja protiv pošasti kocke

Rijaset IZ u BiH

Zelenih beretki 17

71 000 Sarajevo

tel: +387 33 533 172

O kampanji

    Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini pokrenula je javnu informativnu kampanju o borbi protiv poroka kockanja te je u tom kontekstu 2019. godina proglašena godinom borbe protiv pošasti kocke.

  • Opširnije...

Log in