Kur`an i čuvanje zdravlja

Piše: Fadil Bukvić

Čovjek je najveličanstvenije Allahovo stvorenje na Zemlji. Za njega je stvoreno sve što se nalaza na njoj i njemu je potčinjeno sve u Allahovoj prirodi. Čovjekov privilegovan položaj na zemlji i povjerenje koje mu je ukazano čini ga odgovornim pred njegovim Stvoriteljem i pred historijom. Jedino je čovjek, među živim bićima na Zemlji, sposoban da kreira i proizvodi dobra za svoju egzistenciju. Zbog toga treba da uvijek bude zdrav jer samo takav može da proizvodnjom zadovolji svoje potrebe i potrebe društva.

Njegov Stvoritelj – Allah, putem Svojih poslanika slao je ljudskom rodu upute o ponašanju, a posljednji Allahov poslanik Muhammed, alejhisselam, prikupio je sve Allahove poruke i pouke primljene putem Objave i propisao ih, a zatim su one sastavljene u jednu Knjigu – Mushaf, ili bolje poznatiju kao Kur'an. U Kur'anu se nalaze mnogobrojne upute o ljudskom rodu, ponašanju u toku života na Zemlji, a mi ćemo ovdje navesti samo one koje se odnose na čuvanje zdravlja.

Allah nam putem Muhammeda, alejhisselam, poručuje: “Mi objavljujemo u Kur’anu ono što je tijek i milost vjernicima…” (El-Isra, 82.)

Ova umna poruka nagovješćuje ono o čemu ćemo dalje govoriti.

U prostoru u kome se čovjek kreće nalaze se brojni mikroorganizmi koji kada uspiju prodrijeti u ljudski organizam načinju njegovo zdravlje i učine ga bolesnikom, a bolestan čovjek nije u mogućnosti da kreira i proizvodi. Zato je neophodno da čuvanju zdravlja pokloni dužnu pažnju.

Čistoća je prva prepreka pomenutim mikroorganizmima da prodiru u ljudsko tijelo i da mu načinju zdravlje. Naš narod dobro kaže: “Čistoća je pola zdravlja’’. Održavanjem čistoće tijela, odijela i mjesta boravka čovjek čuva sebe i svoju okolinu od zagađivanja – čuva svoje i tuđe zdravlje.

Kur'an čistoći pridaje veliki značaj i kaže: “O vjernici, kad hoćete molitvu da obavite, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite – a dio glava svojih mokrom rukom potarite – i noge svoje do iza članaka operite. A ako ste džunub (i) onda se okupajte… Allah želi da vas učini čistim i da blagodat svoju upotpuni da biste bili zahvalni.” (El-Maide, 6.)

Kada se zna da je molitva (namaz) osnovna potvrda islamskog vjerovanja i da se ni na jedan namaz ne može stati bez abdesta, onda održavanje čistoće ne može doći u pitanje. Pet dnevnih namaza, raspoređenih u razna vremenska doba, zaista su izvanredna mogućnost održavanja higijene života.

Muhammed, alejhisselam, mjerodavni tumač kur'anskih propisa, proširio je abdest još posebnim pranjem šaka, ispiranjem usta sa misvakom (vrsta četkice za zube), ispiranjem nosa, pranjem ušiju i potiranjem vrata mokrom rukom.

U naše vrijeme misvak odlično može zamijeniti četkica za zube napravljena od sintetičkih vlakana.

U navedenom kur'anskom odlomku rečeno je da, ako je neko džunub treba obavezno da se okupa. Džunubluk je fikhski (islamskopravni) termin kojim se označava obavljeno seksualno zadovoljstvo na bilo koji način. Budući da je seksualni poticaj kod čovjeka skoro svakodnevni, onda ova obaveza prisiljava čovjeka da se često kupa i održava higijenu cjelokupnog tijela. Pored ovog obaveznog kupanja Muhammed, alejhisselam, je preporučio i najmanje jednom sedmično kupanje, po mogućnosti petkom. Ovo kupanje je sunnet.

Da je ovom propisu osnovni cilj zaštita čovjekova zdravlja vidi se iz ovog kur'anskog odlomka: “Attah ne želi da vam pričini teškoće, već žeti da vas učini čistim i da vam time blagodat svoju upotpuni da biste bili zahvalni.” (El-Maide, 6.)

Na drugom mjestu, Kur'an, opet, kaže: “I pitaju te o mjesečnom pranju. Reci: To je neprijatnost. Zato ne općite sa ženama u vrijeme mjesečnog pranja i ne prilazite im dok se ne okupaju…” (El- Bekare, 222.)

To jest ne prilazite im dok im ne prestane mjesečno pranje i dok se ne okupaju. Ovaj kur'anski propis koji štiti ženu od neželjenih posljedica za njenu prirodnu funkciju majke ima prvenstveno cilj održavanje čistoće: “..Allah zaista voli one koji se često kupaju i voli one koji se mnogo čiste.” (El-Be- kare, 222.)

Zajedničkoj zaštiti zdravlja obiju spolova Kur'an, također, daje primami značaj i kaže: “Udavajte neudate i ženite neoženjene… Allah je neizmjerno dobar i sve zna.” (En-Nur, 32.)

Ovim propisom Allah uspostavlja bračnu zajednicu, koju društvo priznaje a svrha joj je: da se produžuje ljudska rasa; da se poboljšaju ekonomski uslovi supružnika koji u zajednički život unose svoja umijeća i da se sačuva zdravlje supružnika i zdravlje njihovih potomaka.

Nas ovdje interesira ovaj treći aspekt bračne zajednice i o njemu će u daljem tekstu biti govora. Budući da je brak između dva suprotna spola okosnica svakog društva, potpuno je jasno zašto ga Kur'an propisuje kao imperativ. Samo od zdravih osoba može biti i društvo zdravo. Muhammed, a.s., o bračnoj zajednici kaže: “O mladi čovječe, oni među vama koji su sposobni treba da se ožene. Sprječavajte oči od gledanja na svjetlucavo zlo i čuvajte se nemorala.” (Sahihi Muslim, br. 3213, str. 702.) “Brak je dio mog sunneta. Svako ko se udalji od našeg smjera (sunneta) udaljava se od nas.” (Ibni Madžah, Sunen, “Knjiga vjenčanja”.)

Iz izloženog vidi se da je ovakva bračna zajednica paravan ili tvrđava (hisn) od bluda, tog najvećeg zla čovječanstva a koji je i Muhammed, a.s., plastično prikazao kao ‘svjetlucavo zlo’.

Ahmed Huršid, čuveni islamski autor, u svojoj knjizi Porodični život u islamu (Family Life of Islam) bračnu zajednicu naziva: “…izgrađenim psihološkim kontrolnim mehanizmom za kontrolu i regulisanje vrlo bitnog zdravog opstanka ljudske zajednice.”

Svako odstupanje od ovakve bračne zajednice vodi u blud, a on je islamskim propisima strogo zabranjen, a za prekršio- ce zabrane predviđa i drastičnu kaznu.

Šeri'atski (islamskopravni) propisi u blud svrstavaju:

• predbračni život (ili kako se u nekim krajevima naziva probni brak);

• preljuba bračnih partnera;

• homoseksualizam i lezbijstvo;

• prostituciju.

Predbračni život, koji uglavnom, praktikuju mladi ljudi, narušava osnovni princip zajedničkog života dvaju suprotnih spolova – produžavanje rase jer je porod u takvoj zajednici nepoželjan i čini se sve da plod ne ugleda ovaj svijet upotrebom antibejbi pilula ili legalnim ili ilegalnim abortusima. I jedno i drugo štetno se odražava po ženskog partnera, jer niti su antibejbi pilule bezazlene niti je abortus lagan, pa se žena izlaže raznim psihičkim traumama a i fizičkom narušavanju zdravlja. A što je još gore žena može ostati sterilna i bez poroda, a neugasiva je želja svake žene da postane majka. S druge strane zbog neželjenog poroda žena postaje sterilna a sterilitet žene društvu nanosi demografsku štetu. Koliko je sterilitet opasan po društvo najbolje osjećaju zemlje u kojima je ‘slobodna ljubav’ bila legalizovana, pa sada kada se broj njihovih stanovnika iz godine u godinu smanjuje ulažu ogromne napore da opstanu.

Preljuba bračnih partnera vrlo je opasna po zdravlje. Izmjena partnera omogućava prenošenje raznih bolesti sa bolesnog na zdravog, pa se krug oboljelih proširuje na sve one partnere koji učestvuju u tim međuizmjenama.

Homoseksualizam i lezbijstvo su neprirodni seksualni odnosi istovjetnih spolova. Negativnost ovih odnosa je prvenstveno u mogućnosti prenošenja opake bolesti side, jer su homoseksualci njeni najveći prenosioci. Sida kao bolest smanjuje prirodnu otpornost organizma i, bar zasada, vodi u sigurnu smrt. Pored toga homoseksualni odnosi utiču i na produženje ljudske rase, jer većina njih se ne žene i ne stupaju u bračne odnose.

Prostitucija je kobna i za pojedinca i za društvo. Prostitutke u čestoj izmjeni partnera mogu da obole od zaraznih bolesti i da zatim tu bolest prenesu na zdravog partnera. Najčešće bolesti koje se prenose prostitucijom su venerične bolesti – lues i gonoreja. S druge strane ove bolesti imaju vrlo kobne posljedice na porod jer se djeca često rađaju sa fizičkim ili duševnim deformacijama, a najčešće stvaraju sterilitet kod oba partnera, što se, opet, negativno odražava na demografsku populaciju. I u jednom i u drugom slučaju društvo trpi posljedice – za fizički ili psihički deformisanu djecu mora da vodi brigu i izdvaja ogromna sredstva za njihovo izdržavanje, a i demografska populacija iz godine u godinu opada.

Kur'an kako god je propisao način prirodnog porasta demografske populacije putem bračne zajednice dvaju suprotnih spolova, propisao je i način kako treba tu demografsku populaciju sačuvati zdravom i sposobnom za normalan ljudski život, a propisao je i sankcije za prekršitelje: “Bludnika i bludnicu izbičujte sa stotinu udara biča, svakog od njih i neka vas pri vršenju Allahovih propisa ne obuzima prema njima nikakvo sažaljenje, ako u Allaha i onaj svijet vjerujete i neka kažnjavanju njihovom jedna skupina vjernika prisustvuje.” (En- Nur, 2.)

Ovaj zastrašujući propis više je preventivna mjera, nego li sankcija, jer želi da potencijalnog bludnika i bludnicu unaprijed upozori na posljedice učinjenog bluda.

Međutim, ako neko i pored ove zastrašujuće opomene prekrši propis, onda sankciju treba i primijeniti.

Prisustvo drugih vjernika izvršavanju sankcije, također ima preventivni karakter – svi potencijalni prekršioci imaju da se uvjere da je propis neumoljiv. Mada homoseksualizam u ovom propisu nije izričito pomenut, Kur'an nas obavještava da je Allah drastično kaznio jedan prijašnji narod i uništio ga zbog toga što su se bavili homoseksualizmom: “I Luta kada reče svome narodu: ’Zašto činite razvrat na očigled jedni drugih? Zar zbilja sa strašću općite sa muškarcima umjesto sa ženama? Vi ste uistinu bezumnici… I Mi smo spasili njega i njegovu porodicu, sve osim žene njegove. Mi smo odredili da ona ostane sa onima koji će kaznu iskusiti i pustili smo na njih kišu, a strašne li kiše za one koji su bili opomenuti.” (En-Neml, 54-58)

Ovo su Allahovi propisi.

Sada treba vidjeti šta o bludu misle protagonisti ‘slobodne ljubavi’: “Dok je Amerika prije petnaestak godina bila otvorena na sve izazove na području strasti i poroka, sad ovom zemljom duvaju suprotni vjetrovi. U društvenoj modi je povratak starim vrijednostima: Smjernost, čednost i sređen porodični život su ponovo na cijeni. Strasti i poroci, i oni s kojima je čovječanstvo živjelo stoljećima, iznova su prognani. Seksualnoj revoluciji suprotstavila se sada seksualna kontrarevolucija.” Politika, “Pohod na poroke”, 21. oktobar 1984, str. 4.)

Nisu Amerikanci, inače vrlo tolerantni prema mnogim zbivanjima u svojoj sredini, bez naučno utvrđenih razloga, ponovo prišli starim vrijednostima: smjernosti, čednosti i sređenom porodičnom životu, koji su uvijek imali svoju visoku cijenu, a strasti i poroke prognali iz svoje sredine. Bolesti srca i krvotoka (kardiovaskularne bolesti) nalaze se na čelu liste mnogih bolesti, a naročito infarkta. Prema medicinskim istraživanjima među glavne uzročnike ovih bolesti spadaju: Stres, začepljenost krvnih sudova, gojaznost, lues (sifilis) i tako dalje.

Stres se smatra jednim od prvih napadača na ljudsko srce i na izazivanje infarkta, koji može izazvati momentalnu smrt, ili ako bude nešto blaži, ostavlja trajan trag na čovjekovu zdravlju.

Američki kardiolozi dr. M. Fridman i dr. R. H. Rouzmen, stres opisuju na sljedeći način: “Onaj koji nije u stanju da živi bez časovnika, ko govori žurno i iskidano, ko ne želi da sluša sagovornika, ko nastoji da uradi više stvari odjednom, ko stalno nastoji da nadmaši druge, ko više ni u čemu nije sposoban da uživa bez griže savjesti, ko po navici steže zube, ko će ove redove preletjeti samo pogledom, taj je nestrpljiva osoba podložna stresu i živi opasnim životom.” (Politika, “Domaći lekar”, od 19. mart 1985, str. 16)

Dakle, nestrpljivost je jedan od uzročnika infarkta, a s druge strane strpljivost bi trebalo da bude faktor značajan za čuvanje čovjekova zdravlja. Strpljivost je ljudska vrlina, ali je prirođena malom broju ljudi. Ogromna većina ljudi mora da se uči strpljivosti. Život je pun kušnji i čovjek im se mora privikavati od najranije mladosti da bi ih mogao bez teškoća savlađivati. Učeći se strpljivosti danas, pa sutra, prekosutra i tako dalje, čovjek se potpuno privikne savlađivanju životnih tegoba koje izazivaju nestrpljivost. Na ovaj način čovjek razumom nadvlada emocije i strpljivost postaje njegova navika.

Na potrebu strpljenja u životnim tegobama upozorava i Kur'an: “O vjernici tražite sebi pomoći u strpljivosti i u obavljanju molitve! Allah je doista na strani strpljivih…”, pa nastavlja: “Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine. A ti (Muhammede) obraduj izdržljive, one koji kada ih kakva nevolja snađe samo kažu: “Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti. Njih čeka oprost od Gospodara njihova i milost, i oni su na pravom putu.” (El-Bekare, 155-157.)

Ovakvih upozorenja na strpljivost u Kur'anu ima mnogo, što treba da znači da ljudi, ako sebi žele dobro, mora da se privikavaju strpljivosti bez obzira na materijalnu ili neku drugu štetu. Muhammed, alejhisselam, je tokom svog poslanikovanja doživljavao razna i velika iskušenja, i on ih je, stalnim podsticanjem iz Kur'ana na strpljivost, prevlađivao i uspio u životu kako nikada niko nije uspio, niti će uspjeti.

U Kur'anu ima jedna uputa o ponašanju koja od sljedbenika islama traži velika odricanja u ime Allaha, a istovremeno je i velika škola za učenje strpljivosti: “0 vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan i onima prije vas, da biste se grijeha klonili…Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore, od tada postite do noći…” (El-Bekare, 183-187)

Kao što se iz navedenih kur'anskih citata vidi islamski post traži od vjernika da se tokom dana, od prvog svitanja do prvog sumraka, uzdrže od jela i pića, pušenja i zadovoljavanja bilo kakvih dozvoljenih strasti i da u radu i molitvi provedu neznatan broj dana. Ovo je izričit propis, koji se odnosi na zdrave osobe i koje taj neznatan broj dana (mjesec Ramazan) provode u svom domu. Odricanjem od užitaka koje pružaju hrana i druga zadovoljstva, čovjek ne samo da zadovoljava Allahov propis o postu, nego se postupno privikava mnogim mogućim životnim nedaćama. Potom se vaspitava i snaži čovjekova volja, a čovjek snažne volje u stanju je da prevlada mnoge životne teškoće.

S druge strane, post omogućava organima za varenje da se odmore i oslobode mnogih toksina nagomilanih u vrijeme kada je jeo i pio bez ikakva ograničenja. Začepljenost krvnih sudova je drugi vrlo važan faktor za kardiovaskularna oboljenja. Do toga dolazi samo i jedino zbog neodgovarajuće ishrane. Hranom se u organizam unose razne štetne materije koje se gomilaju na zidovima krvnih sudova, smanjuju protok krvi, pa ako se zbog tog gomilanja u krvnom sudu stvori još i udubina u koju krv uđe i zgruša se, opasnost po srce, a i po život, postaje još veća. Ako je ova udubina u blizini mozga, ugrušak može da prodre u mozak i dovede do takozvanog šlaga (oduzetost nekog od ekstremiteta, ili drugog organa), a može da nastupi smrt. Začepljenost krvnih sudova može da dovede i do pucanja tih sudova u mozgu i do izljeva krvi u mozak sa istovjetnim posljedicama.

Kur'an ljudskoj ishrani daje vidno mjesto i u svojim uputama kaže: “O ljudi, jedite od onoga što ima u prirodi, ali samo ono što je dopušteno i prijatno…” (El-Bekare, 168) 11Pitaju te šta im se dozvoljava. Reci: ‘Dozvoljavaju vam se lijepa jela i ono što vam ulove životinje, koje ste lovu naučili, onako kako je vas Allah naučio.’” (El-Maide, 4.) “Od sada vam se dozvoljavaju sva lijepa jela, i dozvoljavaju vam se jela onih kojima je data Knjiga, i vaša jela njima su dozvoljena.” (El-Maide, 5.) “I jedite ono što vam Allah daje, što je dozvoljeno i lijepo i bojte se Allaha u kojeg vjerujete.” (El-Maide, 88.) “Reci: ‘Ko je zabranio Allahove ukrase, koje je On za robove svoje stvorio, i ukusna jela.’”

Dakle, ljudima je dozvoljeno da u ishrani koriste sve ono što je lijepo, ukusno i zdravo, a nalazi se u Allahovoj prirodi.

Nažalost, u novije vrijeme, u cilju postizanja što većih prinosa u hrani, koriste se razne kemijske materije, koje, istina, povećavaju prinos u hrani, ali je i zagađuju. Dovoljno je čitati dnevnu ili revijalnu štampu i u njoj naći mnogo toga što se koristi u ishrani, a nije zdravo za ljudski organizam i na šta ta štampa upozorava.

Jedan svjetski priznat kemičar jednom prilikom rekao je autoru ovih redova: “Iluzija je da se pomoću kemijskih supstanci može dobiti zdrava ljudska ishrana. Time se mogu povećati prinosi, ali kad tad pokazaće se da takva hrana šteti zdravlju. Zdrava je samo ona hrana koja se dobija prirodnim načinom proizvodnje.”

Kur'an, također, ima uputu i u vezi sa nezdravom hranom: “Zabranjuje vam se strv, i krv, i svinjsko meso, i ona koja je zaklana u nečije drugo ime a ne u Allahovo ime, i koja je udavljena i ubijena… ili od zvijeri načeta – osim ako ste je preklali – i ona koja je na žrtvenicima žrtvovana… To je porok.” (El-Maide, 3.)

Zašto je zabranjeno meso zaklano u nečije tuđe ime, a ne u Allahovo? Sva dobra na zemlji Allah je stvorio radi čovjeka, pa činiti žrtvu u ime nekog drugog i u nečije drugo ime, u najmanju ruku je nezahvalnost čovjeka prema svome Stvoritelju. Izražavati svoju zahvalnost Onome koji je čovjeka izdigao na nivo Svoga namjesnika na zemlji (Vidi Kur'an, El-Bekare, 30. do 39.) je dužna obaveza i ne smije se zanemarivati. Ostale zabrane iz navedenog kur'anskog odlomka dovoljno su jasne. Strv (uginula životinja) zabranjena je jer iz nje nije ispuštena krv, a u krvi ima mnogo elemenata koji su štetni za čovjekovo zdravlje jer ustajala u organizmu dovodi do raspadanja organizma i do njegovog trulenja. Sve što je trulo štetno je po zdravlje. Za upotrebu krvi u ishrani vrijedi već navedeno obrazloženje.

O svinjskom mesu mnogo je rečeno i napisano. Ono u sebi sadrži štetan elemenat – trihinozu, koja se može unijeti u čovjekov organizam i načeti mu zdravlje. (U Sremskoj Mitrovici zbog unošenja trihinoze u ljudski organizam razboljelo se oko 500 ljudi, a jedan je i podlegao jer je trihinoza prodrla u njegovo srce).

Prema tome samo zdrava hrana iz zdrave proizvodnje može biti korisna, a nezdrava upropaštava čovjekovo zdravlje.

Gojaznost je isto tako jedan od faktora rizika za čovječije zdravlje. Zato Kur'an upozorava: “O sinovi Ademovi… Jedite i n“O sinovi Ademovi… Jedite i pijte, samo ne pretjerujte; On (Allah) ne voli one koji pretjeruju.” (El-A’raf, 31.)

Ovom stavu Kur'ana ne treba komentar. Islamskom učenjaku i velikanu Abdullah bin Omeru jedan beduin donio je pregršt neke trave i rekao: “Donosim ti najbolju travku kojom možeš izliječiti stomak kada te zaboli.” Abdulah je odbio da primi poklon rekavši: “Moj dragi, ona meni nije potrebna. Ja se nisam kroz svojih 40 godina života nikad najeo, niti sam iza sofre (stola) ustao sit. Takav lijek meni nije potreban.” (Vidi: “Islamski velikani” u zbirci Džemaluddina Čauševića, str. 16. i 17.)

I lues (siflis) je jedan od faktora rizika za kardiovaskularna oboljenja, iako i on sam ugniježden u čovjekov organizam predstavlja opasnu bolest. Duhan i uživanje duhana u pušenju je, također, faktor rizika za srce i krvne sudove. Štetnost duhana po ljudski organizam naučno je dokazana, a Kur'an u vezi sa svim onim što je štetno po ljudsko zdravlje kaže: “…i sami sebe u propast ne dovodite i dobro činite.” (El-Bekare, 195.)

Organi za varenje su najčešće na udaru spoljnih uzročnika bolesti, pa im treba pokloniti posebnu pažnju, jer kada su zdravi čine okosnicu čovjekova zdravlja. Usta i zube treba redovito održavati jer oni su prvi paravan u zaštiti ostalih organa. O tome je već govoreno u početku ovog članka. U ostale organe za varenje uzročnici bolesti dospijevaju putem hrane i pića. Unošenjem samo zdrave hrane i bezalkoholnih pića u organizam sačuvaće se zdravlje.

Alkohol je velika ljudska nesreća. O njemu je, također, mnogo napisano i skoro da nema čovjeka koji nije upućen u štetnost alkohola, kako po zdravlje onoga koji ga upotrebljava, tako i po njegovo potomstvo. Droga je drugi vid alkoholisanosti organizma daleko štetnija i mnogo opasnija po čovjeka. Kur'anski propisi su tu vrlo izričiti: “Pitaju te o vinu i kocki. Reci: “Oni donose veliku štetu, a i neku korist ljudima, samo je šteta od njih veća od koristi.” (El-Bekare, 191.) “O vjernici, vino i kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite. Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa, hoćete li se okaniti?” (El-Maide, 90. i 91.)

Ovaj kur'anski propis zabranio ja alkohol i drogiranje u interesu čovjekova zdravlja i istinski vjernici ga se striktno pridržavaju. Međutim, i suvremeni svijet i na Istoku i na Zapadu sagledao je svu štetnost alkohola i droge kao ljudske nesreće i u cilju sprečavanja upotrebe poduzima i preventivne i kaznene mjere. Neke od tih zemalja uvele su i apsolutnu prohibiciju (zabranu prodaje alkohola), neke su, opet ograničile vrijeme prodaje i količinu koja se može prodati, a sve to u interesu čovjekova zdravlja.

Nama se dopala izjava prof. dr. Dragoljuba Jovanovića Batuta o alkoholu: “U mehanu (čitaj u alkoholizam) vodi samo jedan put. Iz mehane vode tri puta: jedan u ludnicu, drugi na robiju, treći u grob.” (Andrija Štampar, Narodna čitanka, Zagreb.)

I kockanje šteti čovjekovu zdravlju. Kockarski stolovi su uglavnom u zatvorenim prostorijama, punim duhanskog dima, isparavanja ljudskih tijela dopunjenih upotrebom alkohola, što sve zajedno šteti čovjekovu zdravlju. Pored toga, nervna napetost u iščekivanju kakva će se karta povući, ili gdje će se zaustaviti kuglica ruleta, dovodi skoro do kidanja nervnog sistema. I igre na sreću utiču na funkciju nervnog sistema u iščekivanju rezultata o mogućem dobitku ili gubitku uloženih sredstava, pa eventualni veliki dobitak može toliko da usplahiri čovjeka i da dovede do ‘pucanja filma’ u razumu.

Pored svih naprijed navedenih preventivnih mjera koje propisuje Kur'an radi čuvanja čovjekova zdravlja, evo još jedne vrlo korisne: “Gospodar je tvoj pčelu nadahnuo: ‘Pravi sebi kuće u brdima i u dubovima i u onome što naprave ljudi, zato, hrani se svakovrsnim plodovima, pa onda idi poslušno stazama Gospodara svoga.’ Iz utroba njihovih izlazi piće različitih boja koje je lijek ljudima. To je uistinu, dokaz za ljude koji razmišljaju!’ (En-Nahl, 68. i 69.)

A naučna istraživanja o ovome kažu: “Pčelinji med je prirodni proizvod vanrednih osobina. On zauzima prvo mjesto među svim lijekovima koje nam priroda pruža preko cvijeća i ljekovitih biljaka. Med sadrži vitamine, koji obnavljaju krv, umiruju živce i daju novi život.” (Vidi: Stojimir Mladenov, Med i liječenje medom, Sofija).

Sva dosada navedena naučna saznanja u ovom napisu nemaju svrhu potvrđivanja kur'anskih postavki, jer ona Kur'anu nisu ni potrebna. To je samo usput registrirano. Navedeni kur'anski citati odnose se na preventivnu zaštitu čovjekova zdravlja, jer su došli kao Allahova milost ljudskom rodu i kao uputa o ponašanju tokom života na Zemlji.

Vezano za zdravlje, moramo se osvrnuti i na još jednu pojavu u ljudskom životu. Naime, čovjekova duša podliježe raznim utjecajima i u traženju izlaza iz nevolje u koje zapadne očekuje pomoć od nekoga ko je iznad nje i u koga se može pouzdati. Nažalost, mnogi svojoj duši potrebnu pomoć traže na pogrešnoj strani – u sujevjerju. Razne relikvije, talismani, posvećena mjesta, posvećeni medaljoni, konjske potkovice, kult mrtvih veličina i mnogo toga postali su sinonimi za pravog i istinskog pomagača – za Allaha. Čovjek je Allahovo stvorenje i normalno je da se u nevoljama Njemu obraća za pomoć.

U vrtlogu života, u sukobu sa životnim tegobama, kušnjama i problemima, koja zagorčavaju život, sa nedaćama koje dovode do bezumlja, čovjek mora da traži pomoć od Onoga ko mu je može i pružiti. U neposrednoj komunikaciji sa svojim Stvoriteljem, u molitvi, čovjek kada traži pomoć dobiće je i ona će se odraziti u samopouzdanju, u hrabrosti da se uhvati u koštac sa svim svojim nevoljama koje ga tište i muče i prevladat će ih bez uštrbe za svoj duševni mir: “Gospodar je vaš rekao: ’Pozovite Me i zamolite. Ja ću vam se odazvati.’” (El- Mu'min, 60.) pa nastavlja: “Kad te (Muhammede) robovi Moji upitaju za Me, Ja sam sigurno blizu. Odazivam se molbi moli- telja kada Me zamole. Zato neka se i oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Me, da bi bili na pravom putu.” (El-Bekare, 186.) “Sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjetiti, i zahvaljujte Mi i na blagodatima Mojim nemojte biti neblagodarni.” (El-Bekare, 152.) “…i obavljajte molitvu; molitva zaista odvraća od razvrata od svega što je ružno; obavljanje molitve je najveća poslušnost! A Allah zna što radite.” (El-Ankebut, 45.)

Ako čovjek svojim duhovnim saznanjem stekne jasnu predodžbu o svome Stvoritelju i želi da Mu se što više približi izvršavanjem Njegovih propisa i da Mu se u potpunosti preda, onda takav čovjek životna iskušenja, tegobe i nedaće bezbolno prevladava, ali i kada živi u blagostanju i kada mu ništa ne manjka ne zaboravlja na Allaha. Takav čovjek je istinski vjernik.

I, na kraju željeli bi zaključiti napis konstatacijom da je islam svojim propisima stvorio preventivnu barijeru za odbranu ljudskog zdravlja. A kako i ne bi, jer je Allah Stvoritelj čovjeka i autor Objave, pa je ta zaštita došla u punom svom izrazu. Na nama je samo da doslovno sprovedemo islamske propise pa ćemo time zaštititi i zdravlje.

Glasnik VIS-a, god. XLIV, br. 1, 1986, str. 21-32.

Kampanja protiv pošasti kocke

Rijaset IZ u BiH

Zelenih beretki 17

71 000 Sarajevo

tel: +387 33 533 172

O kampanji

    Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini pokrenula je javnu informativnu kampanju o borbi protiv poroka kockanja te je u tom kontekstu 2019. godina proglašena godinom borbe protiv pošasti kocke.

  • Opširnije...

Log in